Nutriloop – süsiniku ja toitainete ringlussüsteem biojäätmetele.

Kuidas see töötab?

02

RÄÄGIME

Nutriloop´i kaasahaaravast visioonist ja lahendustest ning kaasame kohalikud omavalitsused ja organisatsioonid süsteemi üles ehitamisse.
01

KOGUME

tekkekohast puhtad, eraldi kogutud biojäätmed ning eristame neid vastavalt nende kvaliteedile ja omadustele
03

VÄÄRINDAME

materjalid lähedalasuvas jaamas uudseteks toodeteks, kasutades efektiivseid ja innovaatilisi meetodeid.
04

VARUSTAME

kogukonda toodetega, mis aitavad neil tervislikku toitu kasvatada, toetades seeläbi inimeste, muldade ja ökosüsteemide tervist.

NutriLoop´i süsteemi 3 alustala:

KOMMUNIKATSIOON

Me usume, et peamine põhjus miks biojäätmed on jõudnud probleemi staatusesse, on sobiva konteksti ja keskkonna puudulikkus. Keegi ei soovi olla osa probleemist, vaid pigem tahetakse tunda, et nende tegevused panustavad suuremasse eesmärki. NutriLoop´i missioon on pakkuda inimestele visioon ja tööriistad, mille abil selle visiooni poole liikuda ja samal ajal elada harmoonias oma väärtuste ja uskumustega.

KOOSTÖÖ

Me usume, et koostöö on võti, mis aitab lahendada globaalseid väljakutseid. Kõige mõistlikum ja efektiivsem viis saavutamaks suuri eesmärke, on töötada koos nendega, kes liiguvad samas suunas. Et inimesi ja organisatsioone kõnetada, on visiooni kommunikeerimine ja läbipaistvus äärmiselt olulised.

KOORDINEERIMINE

Selle abil saab kõik tervikuks siduda! Üks visioon, üks nimi ja üks suund. Nutriloop aitab kompleksset toitainete ringluse mudelit hallata. Me oleme loonud selleks süsteemi, mida me juhime, laiendame ja arendame ning teeme kättesaadavaks kõikidele kogukondadele üle maailma.

Praegune biojäätmete käitlusmudel ei toimi tervikuna ning keskendub probleemi kõrvaldamisele

Väärindav ringmajandussüsteem, kus koordineeritult liigutakse ühtse visiooni ning eesmärkide suunas.