Muudame toidusüsteemi, et kestlikult kasvatatud toit oleks kõigile kättesaadav.

Visioon

Kujutlege ringmajanduse mudelit

Kujutlege ringmajanduse mudelit kogukondades, kus toidu- ja aiajäätmed on kokku kogutud ning väärindatud erinevateks mulda elavdavateks toodeteks, mis samas kogukonnas aitavad tervislikku ja toitaineterikast toitu kasvatada.
Protsessi jooksul kasutatakse taastavaid meetodeid, et paraneks mulla, taimede ja inimeste tervis. Samuti paranevad ökosüsteemid ja looduslik mitmekesisus, kasvuhoonegaaside hulk väheneb ja toiduturvalisus on tagatud.

Olukord

Suurtes kogustes potentsiaalselt väärtuslikku orgaanilist ainet tekib kogukondades üle maailma. See orgaaniline aine on saanud nimeks biojääde. Kahjuks suurem osa biojäätmetest ei jõua kunagi ringlusesse, vaid hoopis prügilatesse ja põletusse, mille tagajärjel tekib saaste ja kaasnev väärtusliku ressurssi raiskamine.

Samas see viis, kuidas me tööstuslikult toitu kasvatame, kurnab meie muldasid ja ökosüsteeme. Maailma mullad muutuvad vaesemaks ja kaotavad oma orgaanilist ainet, toitaineid ja bioloogiat – irooniliselt on need aga biojäätmete koostisosad.

VÄHEM

kui 2% toidujäätmetes sisalduvatest toitainetest läheb linnades ringlusesse;

VÄHEM

kui 60 saagikorda on maailmas jäänud mulla hävinemise tõttu;

INTENSIIV-

põllumajandusest pärineb 25% kasvuhoonegaasidest.
Väljakutse

Meie ülesanne on

suunata süsinikku ja toitaineid biojäätmetest toidukasvatamise mudelisse, mis toetab meie muldade, inimeste ja planeedi kestlikkust.

Meil on vaja:

Innustada rohkemaid kohalikke omavalitsusi ja kogukondi koguma enda biojäätmeid liigiti

Parandada koostööd biojäätmete käitlejate ja toidukasvatajate vahel, kes tõstavad süsiniku sisaldust oma põllumaal, viljelevad taastavaid või muid kestlikke praktikaid.

Üleminekut lineaarselt raiskavalt mõtteviisilt ringmajanduslikule, mis järgib looduse põhimõtteid.

Suurendada kaasatust, luues ja kommunikeerides konteksti, milles biojääde on lahendus mitte probleem.

Lahendus

Nutriloop – süsiniku ja toitainete ringlussüsteem biojäätmetele.

Kuidas see töötab?

02

RÄÄGIME

Nutriloop´i kaasahaaravast visioonist ja lahendustest ning kaasame kohalikud omavalitsused ja organisatsioonid süsteemi üles ehitamisse.
01

KOGUME

tekkekohast puhtad, eraldi kogutud biojäätmed ning eristame neid vastavalt nende kvaliteedile ja omadustele
03

VÄÄRINDAME

materjalid lähedalasuvas jaamas uudseteks toodeteks, kasutades efektiivseid ja innovaatilisi meetodeid.
04

VARUSTAME

kogukonda toodetega, mis aitavad neil tervislikku toitu kasvatada, toetades seeläbi inimeste, muldade ja ökosüsteemide tervist.
Partnerid
Auhinnad
eit
cleantech