Muudame toidusüsteemi, et kestlikult kasvatatud toit oleks kõigile kättesaadav.

Vaata, kuidas Sina saad panustada, vajuta sobivat nuppu.

Visioon

Kujutlege ringmajanduse
mudelit

kogukondades, kus toidu- ja aiajäätmed on kokku kogutud ning väärindatud erinevateks mulda elavdavateks toodeteks, mis samas kogukonnas aitavad tervislikku ja toitaineterikast toitu kasvatada.

Protsessi jooksul kasutatakse taastavaid meetodeid, et paraneks mulla, taimede ja inimeste tervis. Samuti paranevad ökosüsteemid ja looduslik mitmekesisus, kasvuhoonegaaside hulk väheneb ja toiduturvalisus on tagatud.

Meie visioon on suunata biojäätmetes sisalduvad toitained ja süsinik taastavasse toidukasvatusse, mis toetab meie muldade, inimeste ja planeedi kestlikkust.

Biojäätmed on katalüsaatoriks, mis aitavad üle minna kestlikumale toidutootmisele, asendadades sünteetilisi väetisi.

Väljakutse

Me peaksime
drastiliselt suurendama

Biojäätmed on olnud alati osa loodusest, mis on jõudnud tagasi mulda. Nüüd, kui inimesed on kolinud rohkem linnadesse, on see ringlus katkenud. Kahjuks suurem osa biojäätmetest jõuab hoopis hoopis prügilatesse ja põletusse, mille tagajärjel tekib saaste ja väärtusliku ressurssi raiskamine.

VÄHEM

kui 2% toidujäätmetes sisalduvatest toitainetest läheb linnades ringlusesse;

VÄHEM

kui 60 saagikorda on maailmas jäänud mulla hävinemise tõttu;

INTENSIIV

põllumajandusest pärineb 25% kasvuhoonegaasidest.

Kuidas me seda teeme

Kogukondlik bioringlusmudel

– Biojäätmete kogumine restoranidest ja kontoritest
– Biojäätmete äravedu
– Biojäätmete väärindamine bakterite ja vihmaussidega
– Mulda rikastavad bioväetised
– Bioväetiste kasutamine taastavas põllumajanduses
– Puhas, tervislik ja toitaineterikas toit jõuab tarbijateni

Nutriloop mudel

Partnerid
Auhinnad
Soovid olla kursis meie tegevuste, valdkonna arengu ja erinevate võimalustega, kuidas ka Sina saad panustada jätkusuutliku toidusüsteemi loomisse?

Jah, siis lisa ennast meie meililisti ja saad alati esimesena põnevaid uudiseid ning koostööpakkumisi.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.