Liitu meie tiimiga

Mida me teeme

NutriLoop loob ringmajanduslikke biojäätmete väärindamise süsteeme, kus süsinik ja toitained jõuavad tagasi mulda biojäätmete baasil saadud innovaatiliste toodete abil. Kasutame biojäätmete väärindamisel eelkõige anaeroobset fermenteerimist efektiivsete mikroorganismidega. 

Oleme taastava, sh bioloogilise, põllumajanduse eestkõneleja, edendaja ja elluviija, aidates seeläbi taastada meie muldasid ja ökosüsteemi tervikuna ning tõstes toidu suveräänsust. 

Meie meeskond on ambitsioonikas, pühendunud ja  entusiastlik ning meid kannustab soov käivitada maailmas positiivseid muutusi.

Ootame oma tiimi


MULLABIOLOOGIA HUVILIST

Hea magistrant, kes sa plaanid doktorantuuris õpinguid jätkata, või doktorant, kes sa juba spetsialiseerud vastaval teemal. Kui sind huvitab mulla bioloogia ning oled taastava (regenerative) ja maheda põllumajanduse usku, siis NutriLoop pakub võimalust mitmekülgseks koostööks.

Mida me pakume:

 • osalist ja paindlikku töökoormust;
 • väljaõpet ja koolitusmaterjale maailma tipp-tasemel ekspertidelt uusimate teadustrendide kohta;
 • osasaamist NutriLoop`i ühistest üritustest ja ambitsioonika missiooni elluviimise plaanidest koos teiste entusiastlike oma ala ekspertidega;
 • võimalust osaleda praktilisel viisil maailma muutmises – mahe- ja taastavpõllumajanduse juurutamises, toitainete jt ressursside raiskamise peatamises;
 • koostöövõimalusi alates praktikast kuni partnerluseni välja!

Oled sobiv kandidaat kui:

 • sa oled oma ala entusiast, kellel on suur huvi rakendada ja pidevalt arendada oma teadmisi;
 • sa oled õpihuviline, avatud uudsetele lahendustele ja omad valdkonnaülest holistilist nägemust;
 • sul on huvi koostööks oma ala tippudega maailmas ning rahvusvahelise meeskonna ülesse ehitamises osalemiseks.

Kui tunned, et sinu isiklikud ambitsioonid vastavad NutriLoop´i maailma muutmise visioonile, siis võta julgelt ühendust.

marie@nutriloop.org

+372 5289830


MAHE- JA TAASTAVPÕLLUMAJANDUSE TRENDIDE UURIJAT NING AGRONOOMI

Hea magistrant, kes sa plaanid doktorantuuris õpinguid jätkata, või doktorant, kes sa juba spetsialiseerud vastaval teemal.

Kui sind huvitab taastava (regenerative) ja maheda põllumajanduse uurimine, edendamine ja juurutamine; kui sa ei suuda enam pealt vaadata, kuidas meie mullad hävivad intensiivpõllumajanduse all ning soovid panustada alternatiivsete lahenduste välja töötamisse sh taastavale põllumajandusele üle minemise projektide koostamisse, siis võiks just Sinust saada NutriLoop´i meeskonna uus liige!

Mida me pakume:

 • osalist ja paindlikku töökoormust kaugtöö võimalusega;
 • väljaõpet koos koolitusmaterjalidega maailma tipp tasemel ekspertidelt uusimate teadustrendide kohta;
 • osasaamist NutriLoop`i ühistest üritustest ja ambitsioonika missiooni elluviimise plaanidest koos teiste entusiastlike oma ala ekspertidega;
 • võimalust osaleda praktilisel viisil maailma muutmises – mahe- ja taastav- põllumajanduse juurutamises, toitainete jt ressursside raiskamise peatamises;
 • koostöövõimalusi alates praktikast kuni partnerluseni välja!

Oled sobiv kandidaat kui:

 • sa oled oma ala entusiast, kellel on suur huvi rakendada ja pidevalt arendada oma teadmisi;
 • sa oled avatud uudsetele lahendustele ja omad valdkonnaülest holistilist nägemust;
 • sa oled valmis koostööks oma ala tippudega maailmas;
 • sul on loovus, originaalsus ja julgus eristuda peavoolust.

  Agronoomi ja valdkonna uurija-edendaja ametikohad on eraldiseisvad, kuid kui sind mõlemad huvitavad, siis seda parem!

Kui tunned, et sinu isiklikud ambitsioonid vastavad NutriLoop´i maailma muutmise visioonile, siis võta julgelt ühendust.

marie@nutriloop.org

+372 5289830

Täname sind