Kategooriata

Jäätmete sorteerimine – Kas me lahendame probleemi või loome lahendust? Tänasel päeval, mil olmejäätmete liigiti kogumise mõttekus on Eesti ühiskonna poolt suure küsimärgi alla seatud, oleks sobilik aeg lähemalt uurida, mis selle kõige taga on. Eriliselt palju negatiivset tähelepanu jäätmekäitluses on saanud pakendid, kuna need...

Read More
Kategooriata

Suur küsimus on see, kuidas ja millisesse vormi taastada elukorraldus ja majandus juba pisut raugeva COVID-19 pandeemia laines, kirjutab Madis Tilga. Praegu, mil õhk on visinal suurest osast majandusest välja lastud, tuleb küsida, kas puhuda elu sisse vanadele kummipartidele ja -rõngastele või ehitada seilamiseks midagi...

Read More
Kategooriata

Osaleme koos Eesti Taimekasvatuse Instituudiga Horizon2020 SEA2LAND 4-aastases rahvusvahelises projektis. Projekti eesmärk on pakkuda lahendusi, mis kasutavad ära orgaanilisi jäätmeid, et vähendada toidu tootmise, kliimamuutuste ja jäätmete ringlussevõtuga seotud probleeme. Eesmärkide saavutamiseks täiustatakse toitainete ringlussevõtu tehnoloogiaid, et toota kalade ja vesiviljelisuse kõrvalsaadustest biopõhiseid väetisi. Meie...

Read More
Projektid

Projekti eesmärk oli kaardistada biojäätmete olukord Keila linnas ning selgitada välja võimalused innovaatilisele ja väärindavale ringmajandusmudelile üleminekuks. Projektis analüüsiti erinevaid käitlusmeetodeid keskkonnasõbralikkuse, majandusliku tasuvuse ja innovaatilisuse ning kaasahaaravuse seisukohast. Ülevaate saamiseks viidi läbi koostöös Keila Linnavalitsuse ja Kantar Emoriga erinevad küsitlused ja intervjuud. Lisaks analüüsiti...

Read More

Jäätmete sorteerimine

Jäätmete sorteerimine - Kas me lahendame probleemi või loome lahendust? Tänasel päeval, mil olmejäätmete liigiti kogumise mõttekus on Eesti ühiskonna poolt suure küsimärgi alla seatud, oleks sobilik aeg lähemalt uurida, mis selle kõige taga on. Eriliselt palju negatiivset tähelepanu jäätmekäitluses on saanud pakendid, kuna need moodustavad suurima

Kliimamuutuste vaktsiin

Suur küsimus on see, kuidas ja millisesse vormi taastada elukorraldus ja majandus juba pisut raugeva COVID-19 pandeemia laines, kirjutab Madis Tilga. Praegu, mil õhk on visinal suurest osast majandusest välja lastud, tuleb küsida, kas puhuda elu sisse vanadele kummipartidele ja -rõngastele või ehitada seilamiseks midagi

Horizon2020 SEA2LAND

Osaleme koos Eesti Taimekasvatuse Instituudiga Horizon2020 SEA2LAND 4-aastases rahvusvahelises projektis. Projekti eesmärk on pakkuda lahendusi, mis kasutavad ära orgaanilisi jäätmeid, et vähendada toidu tootmise, kliimamuutuste ja jäätmete ringlussevõtuga seotud probleeme. Eesmärkide saavutamiseks täiustatakse toitainete ringlussevõtu tehnoloogiaid, et toota kalade ja vesiviljelisuse kõrvalsaadustest biopõhiseid väetisi. Meie rolliks

Keila projekt

Projekti eesmärk oli kaardistada biojäätmete olukord Keila linnas ning selgitada välja võimalused innovaatilisele ja väärindavale ringmajandusmudelile üleminekuks. Projektis analüüsiti erinevaid käitlusmeetodeid keskkonnasõbralikkuse, majandusliku tasuvuse ja innovaatilisuse ning kaasahaaravuse seisukohast. Ülevaate saamiseks viidi läbi koostöös Keila Linnavalitsuse ja Kantar Emoriga erinevad küsitlused ja intervjuud. Lisaks analüüsiti